Auteur: Robin van Mil, Solarly

In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, nemen zonnepanelen een vooraanstaande positie in als bron van schone energie. Toch stuit de opgewekte zonne-energie op uitdagingen vanwege de onvoorspelbaarheid van het Nederlandse weer en onze wisselende energiebehoefte. Het grauwe klimaat en de dagen waarop we geen energie verbruiken zijn enkele van deze obstakels. Deze uitdagingen hebben de weg vrijgemaakt voor de opkomst van een innovatieve, slimme oplossing: de thuisbatterij.

Verschuivingen in de vraag en aanbod van elektriciteit

Zonnepanelen, hoe efficiënt dan ook, kunnen niet altijd op het ideale moment energie leveren. Gemiddeld gezien verbruik je zelfs maar ongeveer 30 procent van de zonne-energie die jouw zonnepanelen opwekken. Dit betekent dat je meer dan de helft teruglevert aan het elektriciteitsnet. Een aanzienlijk percentage.

Toch is dit percentage niet onredelijk, en de redenen hiervoor zijn eenvoudig te verklaren. Of het nu gaat om een bewolkte dag die de opbrengst vermindert of het feit dat we niet altijd thuis zijn wanneer de zon schijnt, de opgewekte zonne-energie stemt niet altijd overeen met de actuele vraag.

De thuisbatterij

Een thuisbatterij, ook wel thuisaccu genoemd, slaat het overschot aan opgewekte energie op. Vervolgens kun je deze opgeslagen energie op een ander tijdstip gebruiken, bijvoorbeeld op het moment dat jouw zonnepanelen geen zonne-energie opwekken. De thuisbatterij (groen) kan worden gehangen aan de muur, nabij de omvormer. Zowel het formaat als het gewicht is vergelijkbaar met een cv-ketel.

Voordelen thuisbatterij

Met behulp van de thuisbatterij wordt het verbruik van het ‘eigen’ opgewekte zonne-energie vergroot. Door de ingebruikname van een thuisbatterij verdubbelt het eigen verbruik naar een respectieve 60 procent. Normaliter moet er, zodra de zonnepanelen inactief zijn, energie van het elektriciteitsnet worden afgenomen. Echter, door de thuisbatterij is dit meer nodig waardoor we steeds minder afhankelijk van het elektriciteitsnet worden. Volledige onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet is vrijwel onhaalbaar vanwege de wisselvalligheid van ons klimaat.

Verschillende soorten thuisbatterijen

De technologie achter de thuisbatterijen blijft zich met de dag ontwikkelen. De thuisbatterijen zijn in drie verschillende soorten te onderscheiden, namelijk:

- Lithium Ion batterij. De Lithium Ion batterij is licht, kent een lange levensduur en vergt nauwelijks onderhoud. Daarbij is deze batterij ideaal als er een hoge energiedichtheid is.

- Loodzuurbatterij. De loodzuurbatterij is vrij zwaar, kent een korte levensduur en vergt wel degelijk onderhoud. Echter wordt de technologie die achter deze batterij schuilt al jarenlang gebruikt.

- Zoutwaterbatterij. De zoutwaterbatterij is relatief groot, kent een lange levensduur en vergt weinig onderhoud. Daarbij slaat deze batterij de opgewekte zonne-energie op een milieuvriendelijke manier op én kent het geen capaciteitsverlies.

Recente ontwikkelingen omtrent de thuisbatterijen hebben de risico’s op overladen, oververhitting en kortsluiting sterk verminderd. De moderne thuisbatterijen kennen een aanvankelijk beveiligingssysteem.
De installatietijd van een thuisbatterijsysteem varieert. Over het algemeen wordt dit binnen enkele uren tot een dag geïnstalleerd. De complexiteit hangt af van het systeem en de specifieke huishoudelijke vereisten.

Mede door deze specifieke huishoudelijke vereisten is het lastig te zeggen welke thuisbatterij het beste is. Iedere thuisbatterij heeft zijn voor- en nadelen, en de beste keuze hangt af van een aantal factoren die voor jou belangrijk zijn, zoals de capaciteit, kosten, levensduur en natuurlijk de prestaties.

Toekomstbeeld van de thuisbatterij

De toekomst van de thuisbatterijen belooft een slimme, efficiënte energieopslagoplossing. Bepaalde thuisbatterijsystemen beschikken al over de geavanceerde technologie waarin ze zich aanpassen aan de piek- en daluren. Dit wordt ook wel ‘load shifting’ of ‘peak shaving’ genoemd. Deze technologie zorgt ervoor dat de thuisbatterij het overtollige zonne-energie opslaat wanneer de elektriciteitskosten laag zijn (load shifting), en de zonne-energie binnen het huis verbruikt wordt zodra de elektriciteitskosten hoog zijn. Hierdoor kunnen de huiseigenaren profiteren van gunstigere tarieven.

Thuisbatterij blijft een afweging

De capaciteiten van de thuisbatterijen zijn uiteenlopend. Een kleine thuisbatterij heeft een capaciteit van 2 kWh, maar een grote thuisbatterij heeft een capaciteit van 12 kWh. Gemiddeld gezien heeft een thuisbatterij een capaciteit van 6 kWh.

’s Zomers is 6 kWh net te weinig om de door jouw zonnepanelen opgewekte zonne-energie op te slaan die je niet meteen verbruikt. ’s Winters daarentegen wekken jouw zonnepanelen net te weinig zonne-energie op om de thuisbatterij volledig te vullen. Daarbij is de prijs van een thuisbatterij relatief hoog. Deze schommelt namelijk vaak tussen de € 4000 tot € 5000.

Of de thuisbatterij nu de moeite waard is, valt over te discussiëren. Nu de Eerste Kamer het verlossende woord heeft gegeven dat de salderingsregeling voorlopig niet wordt afgebouwd, mits je streeft naar onafhankelijkheid, is een thuisbatterij niet nodig.

De keuze voor een thuisbatterij is echter een persoonlijke afweging, waarbij capaciteit, kosten en technologische voorkeuren in overweging moeten worden genomen. Als de zon dan eens niet schijnt, bieden thuisbatterijen een stralende oplossing voor een groenere en duurzamere energietoekomst.

FAQ

● Wat zijn de voordelen van een thuisbatterij?

Een thuisbatterij slaat ongebruikte zonne-energie op, waardoor je dit op een later tijdstip kunt gebruiken, zelfs als jouw zonnepanelen inactief zijn. Dit vergroot je eigen energieverbruik, waardoor je minder afhankelijk wordt van het elektriciteitsnet.

● Wat gebeurt er als mijn thuisbatterij volledig is opgeladen en mijn zonnepanelen energie blijven produceren?

Moderne thuisbatterijen zijn vaak uitgerust met slimme technologie die het opladen reguleert. Zodra de batterij vol is wordt de overtollige zonne-energie automatisch teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

● Is een thuisbatterij nuttig nu de salderingsregeling blijft bestaan?

Zolang de salderingsregeling van kracht is, is een thuisbatterij niet noodzakelijk. Zodra deze regeling wordt afgeschaft kan een thuisbatterij aantrekkelijker worden, doordat het je de mogelijkheid biedt om meer van je eigen energie te gebruiken op het moment dat het nodig is.